(1)
Akshata R. Pahelkar; Pritam V. Bagwe; Khushboo Maurya; Nikhil R. Pahelkar; Shreerang V. Joshi; Vikas N. Telvekar. In-Silico Studies for Design and Development of Inhibitor Against Covid-19. J Inn Pharm Bio Sci 2021, 8, 14-24.