(1)
Zahid Zaheer; Furquan Nazimuddin Khan; Sarfaraz Khan; Moizul Hasan; Obaid Shaikh; Raheel Khan; Zeeshan Khan. Reverse Engineering and Development of Generic Orlistat Formulation. J Inn Pharm Bio Sci 2016, 3, 17-25.